Lịch công tác tuần của lãnh đạo Công ty từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016

(Thứ ba, 06/12/2016 - 15:43)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20161206/05.12 den 11.12.docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 05/12 đến 11/12/2016

TT

Thứ 2 (05/12)

Thứ 3 (06/12)

Thứ 4 (07/12)

Thứ 5 (08/12)

Thứ 6 (09/12)

Thứ 7

Chủ nhật

Ghi chú

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

- Làm việc tại cơ quan

- Hội nghị BCH Đảng bộ và giao ban SX 12/2016

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Họp giao ban tạiTổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Văn Tú -

Giám đốc

 

 

 

- Làm việc tại cơ quan

- Hội nghị BCH Đảng bộ và giao ban SX 12/2016

- Đi kiểm tra hiện trường và các công trình đang thi công.

* Thành phần: Phòng KHKD; Đơn vị thi công.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

Trực lãnh đạo

Trực lãnh đạo

 

Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT

- Làm việc tại cơ quan

- Hội nghị BCH Đảng bộ và giao ban SX 12/2016

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Lê Minh Khai -

Phó Giám đốc

- Sáng: Đi kiểm tra thi công ĐN Km28+139 tuyến ĐS BH-VĐ.

* Thành phần: Phòng KHKD; Đơn vị thi công.

* Phòng TCHC bố trí xe

 - Chiều: Hội nghị BCH Đảng bộ và giao ban SX 12/2016

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc

- Làm việc tại cơ quan

- Hội nghị BCH Đảng bộ và giao ban SX 12/2016

- 8h30: Kiểm tra công tác an toàn toàn tuần gác và hành lang ATGTĐS tuyến vành đai.

* Thành phần: Phòng KT-AT.

* Phòng TCHC bố trí xe.

- Làm việc tại cơ quan.

- 8h00: Kiểm tra công trình lắp động cơ điện tại các dàn chắn, cần chắn.

* Thành phần: Phòng KT-AT; Đơn vị thi công.

* Phòng TCHC bố trí xe.

- Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc

- Làm việc tại cơ quan

- Hội nghị BCH Đảng bộ và giao ban SX 12/2016

- Làm việc với Tổng công ty ĐSVN v/v thay tà vẹt sắt vào cầu dẫn cầu Thăng Long.

* Thành phần: Phòng KTATGT; Cầu Thăng Long.

- Làm việc với Tổng công ty ĐSVN v/v thay tà vẹt sắt vào cầu dẫn cầu Thăng Long.

* Thành phần: Phòng KTATGT; Cầu Thăng Long.

- Đi áp máy, nghiệm thu theo kế hoạch.

* Thành phần: theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi áp máy, nghiệm thu theo kế hoạch.

* Thành phần: theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

 

 

 

Lưu ý trong tuần:

- Ông: Lê Minh Khai tập trung giải quyết dứt điểm việc quy hoạch nhà đất Trụ sở cơ quan Công ty.

- Ông: Phạm Nguyễn Chiến tập trung xử lý vấn đề vi phạm HLATGT ĐS.

- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ.

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem.

                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

                                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

                                                                                                                                                                        (Đã ký)                                                                                               

 

 

 

 

      Phạm Kim Tùng