Lịch công tác tuần của lãnh đạo Công ty từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016

(Thứ hai, 12/12/2016 - 15:58)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20161212/12.12 den 18.12.docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/12 đến 18/12/2016

TT

Thứ 2 (12/12)

Thứ 3 (13/12)

Thứ 4 (14/12)

Thứ 5 (15/12)

Thứ 6 (16/12)

Thứ 7

Chủ nhật

Ghi chú

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Họp giao ban tạiTổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Văn Tú -

Giám đốc

- Đi nghiệm thu, phúc tra.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi nghiệm thu, phúc tra.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi nghiệm thu, phúc tra.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT

- Làm việc tại cơ quan

 

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Lê Minh Khai -

Phó Giám đốc

- Làm việc với Chủ đầu tư v/v thanh toán các công trình.

- Đi phúc tra tuyên ĐS BH-VĐ.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi họp tại XN quản lý & phát triển nhà Thanh Xuân (Giấy mời).

* Thành phần: Phòng TCHC (QL đất đai).

* Phòng TCHC bố trí xe

- Chiều: Đi phúc tra

- Đi phúc tra tuyên ĐS BH-VĐ.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi phúc tra tuyên ĐS BH-VĐ.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

 

 

 

Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc

- Làm việc tại cơ quan

- Tham dự họp chi bộ Đội 123.

- - Làm việc tại cơ quan

- Đi nghiệm thu sản phẩm SCTX theo KH.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi nghiệm thu sản phẩm SCTX theo KH.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

 

 

 

Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc

- Làm việc tại cơ quan

 

- Đi kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cùng Phân ban 1.

* Thành phần: Phòng KT&ATGTĐS; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cùng Phân ban 1.

* Thành phần: Phòng KT&ATGTĐS; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi nghiệm thu sản phẩm nội bộ tháng 12.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi nghiệm thu sản phẩm nội bộ tháng 12.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TCHC bố trí xe

 

 

 

Lưu ý trong tuần:

- Ông: Lê Minh Khai tập trung giải quyết dứt điểm việc quy hoạch nhà đất Trụ sở cơ quan Công ty.

- Ông: Phạm Nguyễn Chiến tập trung xử lý vấn đề vi phạm HLATGT ĐS.

- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ.

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem.

                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

                                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

                                                                                                                                                                        (Đã ký)                                                                                               

 

 

 

 

      Phạm Kim Tùng