Lịch công tác tuần của lãnh đạo Công ty từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016

(Thứ hai, 24/10/2016 - 23:27)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20161024/24.10 den 30.10.docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 24/10 đến 30/10/2016

TT

Thứ 2 (24/10)

Thứ 3 (25/10)

Thứ 4 (26/10)

Thứ 5 (27/10)

Thứ 6 (28/10)

Thứ 7

Chủ nhật

Ghi chú

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Văn Tú -

Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Đi làm việc với Ban QLDA Đông Anh và Ban QLDS Thái Nguyên.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&ATGTĐS.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Họp tại Công ty v/v rà soát tồn tại của các công trình năm 2012 đến 2015 theo kết luận Hội nghị giao ban số 1804/TB-ĐSHT ngày 14/10/2016

- Đi kiểm tra tuyến ĐS Kép - Lưu Xá.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&ATGTĐS; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Đi kiểm tra tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai.

* Thành phần: Phòng KT&AT; Phòng TCHC; Phòng KHKD.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Lê Minh Khai -

Phó Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Đi làm việc tại Tổng công ty ĐSVN về Bãi hàng ga Hà Đông và đoạn ĐS Lưu Xá-Khúc Rồng.

* Thành phần: Phòng KT&ATGTĐS; Phòng TCKT; Phòng KHKD.

- Làm việc với Ban giao thông đô thị Hà Nội và Sở Giao thông Hà Nội về ĐN Km28+134 và ĐN Km19+308 tuyến BH-VĐ.

* Thành phần: Phòng KHKD.

- Làm việc tại cơ quan

(Chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan).

- Làm việc tại cơ quan

(Chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan).

 

 

 

Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Kiểm tra an toàn tuyến vành đai và làm việc với UBND xã Phúc Diễn (giải quyết vi phạm HL tại khu vực DDNQL32).

* Thành phần: Phòng KT-AT, Đội 123.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

- 8h30: Làm việc với UBND xã Việt Hùng, Cổ Loa (giải quyết vi phạm km19+200)

* Thành phần: Phòng KT-AT, Đội 124.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

 

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Duyệt phương án tác nghiệp quý 4 ở Tổng công ty ĐSVN.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&AT; Phòng TCKT.

* Phòng TC-HC bố trí xe

- Duyệt phương án tác nghiệp quý 4 ở Tổng công ty ĐSVN.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&AT; Phòng TCKT.

* Phòng TC-HC bố trí xe

- Đi kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm quý 3 với Đoàn nghiệm thu Tổng công ty ĐSVN.

* Thành phần: Theo QĐ.

* Phòng TC-HC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

Trực lãnh đạo

Trực lãnh đạo

 

Lưu ý:

- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ.

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem.

                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

                                                                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                 Phạm Kim Tùng