Lịch công tác tuần của lãnh đạo Công ty từ ngày 27/02/2017 đến 05/3/2017

(Thứ ba, 28/02/2017 - 08:17)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20170228/27.2 den 05.3.docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/02 đến 05/3/2017

TT

Thứ 2 (27/02)

Thứ 3 (28/02)

Thứ 4 (01/3)

Thứ 5 (02/3)

Thứ 6 (03/3)

Thứ 7

Chủ nhật

Ghi chú

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

- Sáng: 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Họp giao ban tại Tổng Công ty ĐSVN.

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

 

 

 

Ông: Phạm Văn Tú -

Giám đốc

- Sáng: 8h00: Làm việc tại Bộ Tài chính.

*Thành phần: Phòng TCKT.

Phòng TCHC bố trí xe

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Đi họp giao ban tại Tổng công ty ĐSVN.

* Thành phần: Theo kế hoạch.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Đi kiểm tra Cung cầu Hà Đông và Cung cầu Trung Giã.

* Thành phần: Phòng TCHC; Phòng KT&ATGT

* Phòng TCHC bố trí xe

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT

- Sáng: 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Dự lễ ra quân huấn luyện BCH quân sự quận Bắc Từ Liêm.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

- Đi kiểm tra công tác Đảng tuyến ĐA-QT.

* Phòng TCHC bố trí xe

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Lê Minh Khai -

Phó Giám đốc

- Sáng: 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

- Làm việc với Chi nhánh KTĐS Hà Nội

- Làm việc với Chi nhánh KTĐS Hà Nội

- Đi làm việc với Tổng công ty ĐSVN

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc

- Sáng: 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

- Sáng: 8h00 Đi họp tổng kết ATGT tại tỉnh Thái Nguyên.

* Thành phần: Phòng KT&ATGT

* Phòng TCHC bố trí xe

- Tham gia đoàn nghiệm thu theo kế hoạch.

* Thành phần: Theo Quyết định.

* Phòng TCHC bố trí xe

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc

- Sáng: 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

- Đi kiểm tra Cầu Thăng Long (khe co giãn Trụ 9).

* Thành phần: Phòng KT&ATGT; Xí nghiệp QL cầu Thăng Long.

* Phòng TCHC bố trí xe

Làm việc tại cơ quan

- Đi kiểm tra ATGT tuyến ĐS YV-LC

* Thành phần: Phòng KT&ATGT

* Phòng TCHC bố trí xe

- Đi kiểm tra ATGT tuyến ĐS BH-VĐ

* Thành phần: Phòng KT&ATGT

* Phòng TCHC bố trí xe

 

 

 

Lưu ý trong tuần:

- Ông: Lê Minh Khai tập trung giải quyết dứt điểm việc quy hoạch nhà đất Trụ sở cơ quan Công ty.

- Ông: Phạm Nguyễn Chiến tập trung xử lý vấn đề vi phạm HLATGT ĐS.

- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ.

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem.

                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

                                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

                                                                                                                                                                        (Đã ký)                                                                                               

 

 

 

 

      Phạm Kim Tùng