Lịch công tác tuần của lãnh đạo Công ty từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016

(Thứ hai, 31/10/2016 - 21:29)
Tài liệu đính kèm: upload/9861/20161031/30.10 den 06.11.docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 31/10 đến 06/11/2016

TT

Thứ 2 (31/10)

Thứ 3 (01/11)

Thứ 4 (02/11)

Thứ 5 (03/11)

Thứ 6 (04/11)

Thứ 7

Chủ nhật

Ghi chú

Ông: Nguyễn Bá Thực - Chủ tịch HĐQT

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- Họp giao ban tại Tổng công ty ĐSVN.

- Làm việc tại cơ quan và Tổng công ty ĐSVN

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ.

- 9h00: Họp giao ban SX.

 

 

 

 

Ông: Phạm Văn Tú -

Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Đi kiểm tra tuyến ĐS Yên Viên-Lào Cai.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&AT; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe.

- Chủ trì buổi họp rà soát, giải quyết các vấn đề tồn tại các công trình 2012-2015.

* Thành phần: Trưởng các phòng, đơn vị.

* Phòng TCHC chuẩn bị phòng họp.

- Đi làm việc tại UBND tỉnh Thái Nguyên.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&AT; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe.

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ.

- 9h00: Họp giao ban SX.

 

 

 

Ông: Phạm Tiến Quảng - T.v HĐQT

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Đi kiểm tra tuyến ĐS Bắc Hồng-Văn Điển.

* Thành phần: Phòng KT&AT; Phòng TCHC; Phòng KHKD.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ.

- 9h00: Họp giao ban SX.

 

 

 

Ông: Lê Minh Khai -

Phó Giám đốc

- 8h00: Đi họp với Sở Giao thông TP Hà Nội

* Thành phần: Phòng KHKD.

* Phòng TCHC bố trí xe

- Làm việc tại cơ quan

- Họp ban GTĐT TP Hà Nội.

*Thành phần: Phòng KHKD.

* Phòng TCHC bố trí xe

 

- Tham dự buổi họp rà soát, giải quyết các vấn đề tồn tại các công trình 2012-2015.

 

- Đi nghiệm thu  ĐN KM34+772 tuyến BH-VĐ.

* Thành phần: Phòng KHKD; Phòng KT&AT; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ.

- 9h00: Họp giao ban SX.

Trực lãnh đạo

Trực lãnh đạo

 

Ông: Phạm Nguyễn Chiến - Phó Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Chiều: Nghiệm thu SP SCTX 10/2016.

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

- 8h00: Nghiệm thu SP SCTX 10/2016.

*Thành phần: Theo KH.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

 

- 8h00: Nghiệm thu SP SCTX 10/2016

* Thành phần: Theo KH.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

- 13h30: Phối hợp với địa phương, C67, Thanh tra ĐS kiểm tra hành lang cầu Thăng Long.

* Thành phần: Phòng KT&AT; XN QL cầu TL.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

- 8h00: Phối hợp với địa phương, C67, Thanh tra ĐS kiểm tra hành lang cầu Thăng Long.

* Thành phần: Phòng KT&AT; XN QL cầu TL.

* Phòng TC-HC bố trí xe.

 

 

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ.

- 9h00: Họp giao ban SX.

 

 

 

Ông: Trần Phú Hiệp - Phó Giám đốc

- 8h30: Hội ý HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc với đoàn nghiên cứu, tìm hiểu ĐSVN đến từ Nhật Bản theo kế hoạch của Tổng công ty.

- Kiểm tra tuyến ĐS Đông Anh - Quán Triều.

* Thành phần: Phòng KT&AT; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe.

- Kiểm tra tuyến ĐS Đông Anh-Quán Triều.

* Thành phần: Phòng KT&AT; Đơn vị sở tại.

* Phòng TCHC bố trí xe.

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ.

- 9h00: Họp giao ban SX.

 

 

 

Lưu ý:

- Kiểm tra đêm đột xuất hệ tuần gác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Các phòng, các đơn vị tham gia đầy đủ.

- Phòng TCHC chuẩn bị phương tiện theo Lịch công tác tuần và khi có yêu cầu.
- Các phòng và các đơn vị truy cập Website: http://hathairailways.vn/lichcongtac để xem.

                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                        PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                 Phạm Kim Tùng