Số 1841/QĐ-ĐS ngày 29/12/2017 của Tổng công ty ĐSVN, Quyết định về việc giao ông Phan Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN kiêm nhiệm vụ Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh

(Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:25)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file