Số 230/TB-ĐS ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Tổng công ty ĐSVN Thông báo kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

(Thứ năm, 12/07/2018 - 14:56)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file