Số 314/TB-ĐS ngày 25/9/2018 của Tổng công ty ĐSVN "Thông báo kết quả phân tích vụ tai nạn tàu SE7 trật bánh toa xe 21587 xảy ra ngày 24/8/2018 tại ga Vĩnh Hảo"

(Thứ năm, 27/09/2018 - 09:46)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file