Số 315/TB-ĐS ngày 25/9/2018 của Tổng công ty ĐSVN "Thông báo kết quả phân tích vụ tai nạn tàu SBN1 trật bánh toa xe 231421 xảy ra ngày 24/8/2018 tại Km1570+080 khu gian Suối Vận - Sông Phan"

(Thứ năm, 27/09/2018 - 09:49)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file