Số 06/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2017

(Thứ hai, 13/02/2017 - 08:14)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file