Số 120 ngày 09/02/2017 của Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm về việc Hướng dẫn công tác giáo dục chính trị tại đơn vị năm 2017

(Thứ năm, 16/02/2017 - 09:07)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file