Số 1294/UBND-CNN ngày 07/4/2017 của UBND tinh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tai Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2017

(Thứ ba, 18/04/2017 - 17:12)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file