Số 1658/UBND-QLDT ngày 05/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn huyện

(Thứ tư, 07/11/2018 - 10:49)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file