Số 181-NQ/ĐUQS ngày 28/12/2016 của Đảng ủy quân sự Bắc Từ Liêm "Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng năm 2017

(Thứ tư, 18/01/2017 - 09:30)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file