Số 80/HD-BCH ngày 24/01/2017 của Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm về Hướng dẫn thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

(Thứ tư, 08/02/2017 - 07:58)
Tài liệu đính kèm: Nhập mật khảu để tải file